Šajā krustojumā apmales ir īpaši augstas. Atgādināsim, ka Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka, ka gājēju pārejās ietves apmales veido vienā līmenī ar brauktuves segumu.