Prieki diemžēl ir īsi, jo jau pēc neliela posma veloceļa turpinājums ir ļoti šaurs (180 cm) un ar uzstadītām barjerām, kas vēl vairāk sašaurina veloceļa efektīvi izmantojamo platumu.