Attēlā uzskatāmi redzams ieguvums, ko rada vienas autostāvvietas aizvietošana ar 6 vietam velo. Realitātē vienas autostāvvietas vietā var uzstādīt novietni 10 velosipēdiem.