Avotu iela

Kas jāizdara?

Iela jāslēdz autotransporta tranzīta kustībai. Brauktuves malās jāizveido rekomendējošās velojoslas. Jāpārbūvē Avotu, Deglava, Lienes un J. Asara ielas krustojumā esošais laukums, vienkāršojot transportlīdzekļu trajektorijas un izveidojot gājēju pārejas. Brīvajā laukuma daļā jāizveido labiekārtots laukums.

Kur?

Rekomendējošās velojoslas jāveido Avotu ielā sākot no Lāčplēša ielas velojoslām līdz Avotu un Lienes ielas krustojumam.

Kopējais posma garums: 0,9 km

Kāpēc?

Rīgā ir vairākas neatrisinātas pilsētvides problēmas – satiksmes drošība, sastrēgumi, slikta gaisa kvalitāte. Lai šīs problēmas atrisinātu, pilsētai ir jāveicina staigāšana ar kājām, braukšana ar velosipēdu un sabiedrisko transportu. Priekšnoteikums tam, lai pēc iespējas vairāk cilvēku ikdienas braucienus veiktu ar velosipēdu, ir nepārtraukts veloinfrastruktūras tīkls.

Avotu ielas apkaime varētu būt izcila vieta dzīvošanai, diemžēl šobrīd apkaimi no abām pusēm “žņaudz” A. Čaka un Valmieras ielas automaģistrāles, tādēļ pārmaiņas pašā Avotu ielā dotu jaunu elpu apkaimei. Likvidējot tranzīta autosatiksmi, iela kļūtu daudz klusāka un patīkamāka dzīvošanai, kā arī ievērojami uzlabotos sabiedriskā transporta servisa līmenis, kas tieši skar apkaimes iedzīvotājus.

Aptuvenās projekta izmaksas: ? milj. EUR *

 

Vizualizācija “Pirms/Pēc”