Kalna iela

Kas jāizdara?

Brauktuves abās pusēs jāizveido velojoslas, jāierīko neregulējamas gājēju pārejas visos krustojumos. Jāuzstāda norobežojošie stabiņi, kas liegtu automašīnas novietot neatļautās vietās.

Kur?

Velojoslas Kalna ielā būs daļa no savienojuma starp esošajām velojoslām Dzirnavu ielā un augstskolu kopumu Lomonosova ielā. Vizualizācijā attēlotā daļa ar velojoslām abās ielas pusēs un stāvvietām apbūves pusē attiecas uz visu Kalnu ielu un nelielu daļu Lauvas un Lazdonas ielās. Tālākajās šo ielu daļās ir divvirzienu satiksme, tādēļ tur ieviešams cita veida risinājums, lai nodrošinātu iepriekšminēto savienojumu.

Kopējais posma garums: 1,4 km

Kāpēc?

Rīgā ir vairākas neatrisinātas pilsētvides problēmas – satiksmes drošība, sastrēgumi, slikta gaisa kvalitāte. Lai šīs problēmas atrisinātu, pilsētai ir jāveicina staigāšana ar kājām, braukšana ar velosipēdu un sabiedrisko transportu. Priekšnoteikums tam, lai pēc iespējas vairāk cilvēku ikdienas braucienus veiktu ar velosipēdu, ir nepārtraukts veloinfrastruktūras tīkls.

Veloinfrastruktūras savienojums šajā vietā ir svarīgs tādēļ, ka tas savienos vairāku augstskolu (Kultūras akadēmija, Aeronautikas institūts, Transporta un Sakaru institūts, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola) un vairāku pašvaldības iestāžu un skolu kopumu Maskavas forštatē ar pilsētas centru, dodot iespēju studentiem un iedzīvotājiem uz centru braukt ar velosipēdu, nevis privāto automašīnu vai sabiedrisko transportu.

Aptuvenās projekta izmaksas: ? milj. EUR

 

Vizualizācijas “Pirms/Pēc”