Stabu iela

Kas jāizdara?

Ielas abās pusēs jāizveido velojoslas. Vienā ielas pusē tiek saglabātas autostāvvietas ar nodalītu drošības zonu starp velojoslu un stāvvietu. Atsevišķās vietās labiekārtojuma joslā starp kokiem jāizveido īstermiņa stāvvietas preču piegāžu veikšanai. Atļautais maksimālais braukšanas ātrums jāsamazina līdz 30 km/h.

Kur?

Velojoslas jāierīko visā Stabu ielas garumā, kā arī Hanzas ielas posmā no Skanstes ielas līdz Stabu ielai, savienojot esošo Skanstes ielas veloceļu ar Centra un Avotu apkaimi.

Kopējais posma garums: 2,5 km

Kāpēc?

Rīgā ir vairākas neatrisinātas pilsētvides problēmas – satiksmes drošība, sastrēgumi, slikta gaisa kvalitāte. Lai šīs problēmas atrisinātu, pilsētai ir jāveicina staigāšana ar kājām, braukšana ar velosipēdu un sabiedrisko transportu. Priekšnoteikums tam, lai pēc iespējas vairāk cilvēku ikdienas braucienus veiktu ar velosipēdu, ir nepārtraukts veloinfrastruktūras tīkls.

Velojoslas Stabu ielā savienos Skanstes ielas veloceļu ar citām velojoslām Rīgā. Tā kā Stabu iela ir vienvirziena iela, tad šobrīd velosipēdisti virzienā no Avotiem uz Skansti drīkst braukt tikai pa ietvēm, tādējādi traucējot un apdraudot gājējus. Ierīkojot velojoslas šī problēma tiks novērsta, uzlabojot apstākļus kā gājējiem, tā velosipēdistiem.

Aptuvenās projekta izmaksas: ? milj. EUR

 

Vizualizācija “Pirms/Pēc”