Tilta vidū uz ietves ir pilons, kurš lieku reizi apliecina, ka veloceļam šeit atrasties nevajadzētu. Ievērojiet drošības spoguli – vai tajā ir iespējams saskatīt pretimnākošos vai braucošos cilvēkus?

Tilta vidū uz ietves ir pilons, kurš lieku reizi apliecina, ka veloceļam šeit atrasties nevajadzētu. Ievērojiet drošības spoguli – vai tajā ir iespējams saskatīt pretimnākošos vai braucošos cilvēkus?