Velosipēdu apdrošināšanas nosacījumi un iespējas Latvijā

Latvijā lielākā daļa apdrošinātāju nepiedāvā tiešu velosipēda apdrošināšanu. Taču to vienalga ir iespējams apdrošināt, piemēram – apdrošinot ģimenes iedzīvi, kas sevī ietver arī velosipēdu un tā detaļas.

Apdrošinātāji piedāvā arī dažādus velosipēda apdrošināšanas nosacījumus, piemēram piedāvājot segt radušos zaudējumus tikai Latvijā, bet nepiedāvājot apdrošinājuma pārklājumu citās valstīs. Savukārt ir apdrošinātāji, kuri piedāvā velosipēda apdrošināšanu Baltijas valstīs, vai Eiropas Savienībā, vai pat visā pasaulē.

Velosipēdu var apdrošināt arī tad, ja nav dokumentu, kas apliecinātu tā iegādi, taču vēl pirms polises iegādes – apdrošinātājs lūgs apdomāt un iespējams arī pierādīt to kā zādzības gadījumā varētu pierādīt tā piederību, kā arī vērtību.

Atšķiras arī apdrošinātāju maksimālais atlīdzības apjoms, kā arī apdrošināšanas riski, kurus nosedz apdrošinātājs. Velosipēds visos gadījumos tiek apdrošināts kopā ar visu papildaprīkojumu, piemēram, pumpi, lukturi, kā arī citam detaļām, arī šīs detaļas atsevišķos gadījumos ir nepieciešams norādīt mantu sarakstā – apdrošinot velosipēdu.

Lielākoties gadījumu – apdrošināšanu ir iespējams noformēt tiešsaistē, bet ir gadījumi, kad, lai apdrošinātu savu velosipēdu ir jādodas klātiene uz apdrošināšanas biroju.

Zādzības gadījumā – par to nekavējoties jāziņo policijai, kā arī apdrošinātājam, citādi radušos zaudējumus nebūs iespējams atgūt.

Jāatceras, ka arī pašam ir nepieciešams sekot līdzi sava velosipēda drošībai. Publiskās vietās velosipēds ir jāpieslēdz ar slēdža palīdzību, nepieciešamības gadījumā, kā arī drošības dēļ – to var darīt arī mājās, vai mājas teritorijā.

Mūsdienās kā alternatīva velosipēda apdrošināšanai ir arī citi rīki, piemēram, slēdzene no uzņēmuma Kryptonite. Uzņēmums nodrošina augstākās kvalitātes produktus velosipēdu drošības un apgaismojuma jomā, piedāvājot, piemēram, “Key Safe Programme un “Anti Theft…”, kuru iespējams iegādāties ŠEIT.

Izmantojot “Kryptonite” slēdzeni – zādzības gadījumā ir nepieciešams 72 stundu laikā paziņot policijai par zādzības faktu, ka arī apdrošināšanas kompānijai, ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts.

Savukārt septiņu dienu laikā par zādzību ir jāpaziņo “Kryptonite”. Pieprasījumu var noformēt ŠEIT.

Lai iesniegtu atlīdzības prasību, ir nepieciešama šāda informācija – reģistrētāja kontaktinformācija, tostarp e-pasta adrese, reģistrācijas apstiprinājuma numurs (iekļauts arī reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā), oficiāla policijas ziņojuma kopija, salauztas slēdzenes attēls, vienas oriģinālās atslēgas attēlu, apliecinājumu par pašrisku no apdrošināšanas kompānijas, ja tas ir apdrošināts.

Reģistrācijas maksa svārstās no 9,99 USD, jeb 8,80 EUR viena gada periodā, jeb līdz 29,99 USD, jeb 26,40 EUR piecu gadu periodā.

Zemāk ir izveidotā tabula ar aktuālajiem piedāvājumiem uz 2022.gada 14.februāri.

Apdrošinātājs  BTA Velopolise  Balta  ERGO If Velo KASKO If (Iedzīves apdrošināšana mājoklim)  Swedbank
Apdrošināšanas veids Atsevišķa velo apdrošināšana Iedzīves apdrošināšana (pieejama atsevišķi vai kopā ar mājokļa apdrošināšanu) Iedzīves apdrošināšana (pieejama atsevišķi vai kopā ar mājokļa apdrošināšanu) Atsevišķa velo apdrošināšana Iedzīves apdrošināšana (pieejama atsevišķi vai kopā ar mājokļa apdrošināšanu) Iedzīves apdrošināšana (tikai kopā ar mājokļa apdrošināšanu)
Apdrošināšanas riski (ārpus mājokļa Velosipēda zādzība vai pilnīga bojāeja (uguns risks, dabas stihiskie posti u.c.) Paplašināto risku – Zādzība, laupīšana

Visu risku – Zādzība, laupīšana, uguns risks, dabas stihisko postu risks, šķidruma vai tvaika noplūdes risks, sadursmes risks

Zādzība, laupīšana, ceļu satiksmes negadījums, dabas stihijas, uguns riski Zādzība,

laupīšana,

sadursme ar citu satiksmes dalībnieku (auto/velo/gājējs/skūteris – jābūt noformētam kā negadījumam policijā)

Velosipēdista “OCTA” (Civiltiesiskā atbildība)

Nelaimes gadījuma apdrošināšana braucot ar velo

Zādzība, laupīšana, ceļu satiksmes negadījums Visi riski
Apdrošināšanas teritorija      Latvija Paplašināto risku – Latvija

Visu risku – visa pasaule

        Visa pasaule Latvija, Lietuva un Igaunija Baltija / Eiropa (atkarībā no izvēlētā seguma) Latvija
Mantu saraksts         Nav nepieciešams Nav nepieciešams Nav nepieciešams, ja mantas vienība (t.sk. velosipēds) nav dārgāka par 4000 EUR Nav nepieciešams          Nav     nepieciešams Nav nepieciešams
Pašrisks (ārpus mājokļa)       0 EUR No 70 EUR 0 EUR, tomēr atsevišķos gadījumos, vienojoties ar apdrošinātāju, līgumā var tikt iekļauts cits pašrisks. Ja zaudējuma brīdī velosipēds atradies mājoklī vai palīgēkās/palīgtelpās, tiek piemērots apdrošināšanas līgumā norādītais pašrisks. No 30 EUR No 90 EUR 140 EUR
Maksimālā atlīdzība (ārpus mājokļa) Līdz 3000 eiro velosipēda bojāejas vai zādzības gadījumā (atšķirībā no izvēlētā polises veida)

 

Līdz 300 eiro bojājumu gadījumā

Paplašināto risku – 500 EUR

Visu risku – 1 000 EUR vai 3 000 EUR

3, 6 vai 10% no iedzīves apdrošinājuma summas 1000 EUR 600 EUR ārpus mājokļa; mājoklī bez limita 5% no iedzīves apdrošinājuma summas (max. 75000, tātad 5% ir vienāds ar 3750 EUR)
Velosipēda vērtības noteikšana Velosipēds tiek drošināts ar tirgus vērtību.

Notiekot negadījuma, tiek veikta velosipēda vērtības noteikšana uz konkrēto brīdi, kad noticis negadījums, izmantojot informācija par aprīkojumu, pārbaudot tirgus cenu

Līdz 5 gadus veciem velosipēdiem – iegādes vērtība

Vairāk nekā 5 gadus veciem velosipēdiem tiek rēķināts nolietojums (Nolietojuma tabula pieejama polises noteikumos)

Līdzvērtīga velosipēda iegādes vērtība, ņemot vērā tā marku, modeli, aprīkojumu. Ja velosipēda iegādes vecums uz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdi pārsniedz 10 gadus, apdrošinātie izdevumi tiek aprēķināti 50% apmērā no jaunvērtības Līdzvērtīga velosipēda iegādes vērtība Līdzvērtīga velosipēda iegādes vērtība Līdzvērtīga pilnīgi jauna (nelietota), kas pēc funkcionalitātes un lietojuma ir pēc iespējas līdzīgāks zaudētajam un pieder tai pašai cenu grupai, vērtībai. Ja nav iespējams iegādāties tādu pašu modeli, tad attiecīgā modeļa jaunāka versija.
Prasības par velosipēda novietošanu un pieslēgšanu Velosipēdam ir jābūt reģistrētam CSDD velosipēdu reģistrā

 

Velosipēdam ir jābūt pieslēgtam vai jāatrodas slēgta telpā

Velosipēdam, kas atstāts bez tiešas uzraudzības, jābūt pieslēgtam pie stacionāra objekta Nav, tomēr atsevišķos gadījumos, vienojoties ar apdrošinātāju, tādas var tikt iekļautas apdrošināšanas līgumā. Velosipēdam jābūt pieslēgtam Velosipēdam jābūt pieslēgtam ārpus telpām Velosipēdam, kas atstāts bez tiešas uzraudzības, jābūt pieslēgtam pie stacionāra objekta
Iestājoties apdrošinājuma gadījumam, jāiesniedz dokumenti  

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzības pieteikums.

 

Zādzības, laupīšanas vai CSN gadījumā -policijas izziņa

 

Velosipēda iegādes dokumenti

Policijas izziņa

Iegādi apliecinošie dokumenti (ja ir)

Atlīdzības pieteikums. Zādzības, laupīšanas vai CSN gadījumā -policijas izziņa.

 

Atsevišķos gadījumos var tikt prasīti iegādi apliecinoši dokumenti.

Policijas izziņa

 

Iegādi apliecinošie dokumenti (ja ir)

Policijas izziņa

 

Iegādi apliecinošie dokumenti (ja ir)

Atlīdzības pieteikums

Velosipēda esamību pirms zādzības apliecinošs dokuments (piemēram, reģistrācijas apliecinājums, fotogrāfija no pasākuma vai sacensībām, servisa/apkopes/garantijas grāmatiņa/dokuments, čeks, līzinga līguma kopija, apraksts utml.

Dokumentus no policijas pieprasa Apdrošinātājs

Apliecības pieteikuma un dokumentu iesniegšanas termiņš Tiklīdz tas iespējams Tiklīdz tas iespējams Nekavējoties, tiklīdz iespējams. Tiklīdz tas iespējams Tiklīdz tas iespējams Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams
Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas termiņš Ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc visu BTA pieprasīto dokumentu saņemšanas 15 dienas 5 darba dienas pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pilna zaudējumu apjoma noteikšanas. 15 dienas (praksē ~3-4 dienas pēc visu dokumentu saņemšanas) 15 dienas (praksē ~3-4 dienas pēc visu dokumentu saņemšanas) 5 darba dienas
Polisi var noformēt internetā  

Apdrošināšanas noteikumi Spiest ŠEIT Spiest ŠEIT Spiest ŠEIT Spiest ŠEIT Spiest ŠEIT Spiest ŠEIT

 

About the author

Mihails Simvulidi