Nepilnus 400 metrus garais īstā veloceļa posms nu ir beidzies un ceļš nu atkal jādala ar gājējiem – uz ietves uzstādīta ceļa zīme “Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš”