Aiz tuneļa asfaltsegums nav atjaunots. Pievērsiet uzmanību, cik daudz vietas paredzēts gājēju satiksmei. Mazāk par 1 metru. Pēc LVS “Velosatiksme” minimālais platums gājējiem ir 1,50m.