89

Turpinājumā gājēju un velosipēdistu dalītais ceļš ved pa ietvi. Šis ceļš ir vienvirziena, otrā virzienā ceļš ved pa pretējo ielas pusi.