143

Lai arī ceļš ir pavisam nesen izbūvēts, tajā nav ievēroti labākie veloceļu būvniecības standarti – te ir kopīgs gājēju un velosipēdistu ceļš, te atdalīts. Tāpat tas krustojumos mēdz “pārtrūkt”.