Šeit velonovietnes nav. Šeit varētu ierīkot trīs velonovietnes paralēli brauktuvei pie ietves malas – tā tās netraucētu gājējiem un iešanu padarītu patīkamāku un drošāku.