Tipiska atruna uz velosipēdu ķiveres lietošanas instrukcijas: “Neviena ķivere nevar pasargāt lietotāja galvu no visiem iespējamajiem triecieniem, sevišķi sadursmē ar automašīnu. Atkarībā no sadursmes spēka, pat sadursme ļoti mazā ātrumā var izraisīt nopietnus ievainojumus vai pat nāvi.”