Īsi pirms krustojuma ar Mālpils ielu velosipēdu ceļš pēkšņi šķērso autostāvvietu. Kā redzams, par gājējiem šeit domāts nav vispār, jo ietve ir bez turpinājuma un pēkšņi maina puses.