Turpinājumā ceļš ved pāri Jāņa Dikmaņa ielai. Interesanti, ka iela skaitās kā galvenais ceļš, bet velosipēdistiem šeit nav priekšroka, jo velosipēdu ceļa daļa neatrodas krustojumā. Šādi veidot infrastruktūru nevajadzētu, bet, ja tāda ir izveidota, tad nepieciešams skaidri norādīt, kuram ceļu satiksmes dalībniekam šajā gadījumā ir priekšroka, jo esot uz ceļa ne autovadītājam, ne velosipēdistam nav laiks meklēt, kur beidzas apmaļu noapaļojums (atbilstoši CSN krustojuma definīcijai). Šeit jābūt nepārprotamām ceļa zīmēm un ceļu horizontālajam marķējumam.