Arī šajā iebrauktuvē priekšroka ir gājējiem un velosipēdistiem, bet infrastruktūra liecina par pretējo. Aiz iebrauktuves maksimālais braukšanas ātrums samazināts līdz 50 km/h. Jāpiebilst, ka visā Skanstes ielas garumā braukšanas joslas veidotas tik platas, lai pa tām varētu braukt ar 70 km/h lielu ātrumu.
Nedaudz sašaurinot joslu platumu, abās ielas pusēs būtu iespējams izveidot ērtus un drošus veloceļus.
Tādējādi tiktu uzlaboti apstākļi gan gājējiem, gan autovadītājiem, gan pašiem velosipēdistiem.