Pāri dzelzceļam iepriekš pieminētais kravas velosipēds tiks bez problēmām, savukārt, lai tiktu cauri šim veidojumam vajadzīgas labas iemaņas – starp barjerām platums ir 1,77, bet veicot pagriezienu tas ir nopietns šķērslis. Ir pareizi, ka pirms dzelzceļa tiek uzstādītas barjeras, kas liek samazināt ātrumu, bet tās būtu jāveido tā, lai caur tām bez problēmām varētu izbraukt jebkāda veida velosipēds vai ratiņi.