Lai arī šis ceļa posms nav veidots padomju laikos, tomēr arī šeit iebrauktuve izveidota zemākā līmenī par velosipēdu un gājēju ceļu, kas nav pareizi ne no drošības, ne komforta viedokļa.