Turpinājumā jāšķērso vēl viena brauktuve. Arī šajā krustojumā nav momentāni saprotams, kam ir priekšroka – vai tiem, kas brauc pa veloceļu, vai arī tiem, kas brauc pa brauktuvi.