Kā redzams, uz ceļa baltās uzkrāsotās līnijas ir veidotas pilnīgi bezjēdzīgi, jo tās neievēro praktiski neviens cilvēks. Šis ir kārtējais apliecinājums, ka veloinfrastruktūra ir jāveido fiziski atšķirīga no gājējiem paredzētās infrastruktūras.