Tāpat iebrauktuve izveidota tā, it kā automašīnām šeit būtu priekšroka un dod iespēju tām iebraukt blakusteritorijā ar bīstami lielu ātrumu.