Turpinājumā atkal ietve atrodas aplamā vietā – starp veloceļu un brauktuvi, savukārt ietves platums ir pat mazāks par minimāli pieļaujamo.