2016.02.17.

Pie šī “Maxima” veikala velonovietnes nebija vispār. Iespējams veikala vadība iedomājās, ka velosipēdu varēs pieslēgt pie ēkas sienas esošajām barjeram, bet tās diemžēl nav uzstādītas atbilstoši standartiem.