2016.03.13.

Neatkarīgi no tā vai veikals ir pavisam mazs vai ļoti liels – nemainīgi pie ieejas 4-9 velonovietnes. Velonovietņu skaitu vajadzētu pielāgot veikala izmēram un apmeklētāju skaitam.