Akmensdārzs Bieriņos – autostāvvieta?

Akmensdārzs Bieriņos – autostāvvieta? Kā izskatīties apkaimes centra laukumam?

Jau pāris gadus Rīgas dome organizē līdzdalības budžeta projektu konkursu, kur gan apkaimes biedrības, gan jebkura fiziska persona var iesniegt projektu idejas, kas tiek nodotas iedzīvotājiem balsošanā. Projekti, kuri iegūst visvairāk balsu, tiek realizēti par pašvaldības līdzekļiem.  

2021. gadā viens no projektiem, kas saņēma pašvaldības finansējumu, bija projekts “Bieriņu apkaimes revitalizācija – mūsu Jaunā Rīga”, kuru iesniedza Bieriņu apkaimes attīstības biedrība un kas ieguva 1167 balsis. Iedzīvotājiem bija redzams projekta pieteikums ar divām bildēm: iedzīvotāju iemīļoto Akmensdārzu (Slampes, Amulas, Kantora un Lutriņu ielas krustojumā) un karti, kur tas atrodas. Projekta aprakstā bija skaidrots, ka mērķis ir revitalizēt centrālo laukumu, izveidot zāliena un asfalta segumu, atjaunot apgaismojumu skulptūrā “Jaunā Rīgā”. Tad ļoti daudz uzmanības tekstā tika pievērsts pašām skulptūrām un māksliniekiem. Tālāk minēts, ka tā ir rīdzinieku un Rīgas viesu iemīļota pastaigu vieta un ka iedzīvotāji vairākkārt ir lūguši atjaunot apgaismojumu. Noslēgumā vēl pieminēts, ka mērķis ir popularizēt projekta idejas un veidot sabiedrības izpratni par dabas aizsardzību un ka tur varēs pavadīt laiku, tajā skaitā jauniešiem pulcējoties, satiekoties un pieaugušajiem atpūšoties.

Aprakstā minētais vērtējams pozitīvi. Laukumu šobrīd var nedaudz salīdzināt ar Brīvības laukumu: Akmensdārzam pa vidu skulptūras (līdzīgi kā Brīvības laukumam – Brīvības piemineklis), apkārt asfaltēts laukums. Jāpiebilst, ka pēc 2021. gadā apstiprinātā Rīgas teritorijas plānojuma laukums atrodas Bieriņu apkaimes centrā. [1] To, ka vieta nosakāma par apkaimes centru, gandrīz vienisprātis ir arī iedzīvotāji Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RDPAD) 2013. gadā pasūtītajā aptaujā par dzīvi Bieriņu apkaimē, ko aizpildījuši 147 Bieriņu iedzīvotāji. [2]

Šobrīd asfaltētajā laukumā Akmensdārzā  tiekas cilvēki, pulcējas, pastaigājas. Bērni var spēlēties, zīmēt ar krītiņiem, sportot un citādi pavadīt laiku. To, ka laukums jau tagad tiek izmantots dažādām aktivitātēm, apliecina pat “Google Streetview” uzņēmumi, kuros 2022. gada oktobrī iemūžināts bērnu treniņa brīdis.

Lai gan esošais laukums pulcē cilvēkus, Bieriņu Akmensdārzā pavisam noteikti vajadzētu uzlabojumus – tur trūkst soliņu, piknika vietu, un arī bērniem derētu interesantāks laukuma noformējums, kur pavadīt laiku. Piemēru, kā uzlabot asfaltētu laukumu apkaimes centrā, var redzēt netālajā Āgenskalnā, kur 2021. gadā pie Āgenskalna tirgus arī līdzdalīgās budžetēšanas projekta ietvaros autostāvvietas vietā veidots apkaimes centrālais laukums ar soliem, brīvkrānu, vietu apkaimes eglei un apstādījumi. Šāds laukums veido piederības sajūtu apkaimei un veicina socializēšanos. Līdzīgā veidā labiekārtots arī laukums Barselonā, Carrer del Parlament un Carrer del Comte Barrell krustojumā, kur asfalta laukums pat bez seguma nomaiņas padarīts par tikšanās, pulcēšanās un laika pavadīšanas vietu un kvartāla centru.

Esošā situācija Bieriņu Akmensdārza laukumā nav ideāla, taču to var uzlabot, aizliedzot iebraukt automašīnām, kuras tur mēdz tikt novietotas (pie Brīvības pieminekļa neviens automašīnas nenovieto, neskatoties uz to, ka tur ir asfalta segums). Labiekārtojuma trūkumu labi ilustrē arī “Google Streetview” fotouzņēmums. Lai tiktu nodrošināta automašīnu stāvēšana, to vislabāk organizēt kā zemāk redzamajā “Google Streetview” fotouzņēmumā. Automašīnu novietošana šajā vietā nav regulāra un ārpus velo sacensību laika parasti tiek novietotas vien dažas automašīnas.


Šī gada 23. janvārī tika izsludināts iepirkums būvprojekta īstenošanai Bieriņu apkaimes attīstības biedrības projektam.  Būvprojektam pievienotajā skaidrojošajā aprakstā un  ģenerālplānā attēlots pavisam cits piedāvājums apkaimes laukuma nākotnei. Divas trešdaļas no laukuma, kas varēja tikt labiekārtots, ir iezīmēts kā autostāvvieta, savukārt dienvidu daļā asfaltu plānots aizstāt ar zālienu.

Vietu, kurā mēdza stāvēt automašīnas, taču kura varēja kļūt par apkaimes tikšanās vietu, ir plānots pārvērst par autostāvvietu 26 automašīnām (tostarp 2 stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). Vienīgā vieta, kas atstāta gājējiem ar cietu segumu, izņemot autostāvvietu, ir basketbola laukums. Lietainā laikā pastaigāties ar bērnu ratiņiem varēs tikai pa autostāvvietu vai basketbola laukumu, vai arī pa zālienu. Tā vairs nebūs vieta, kur vecāki vēlētos palaist savus bērnus bez uzraudzības vai tiktu organizēti treniņi, kā arī diez vai tā būs pievilcīga vieta, kur tikties apkaimes iedzīvotājiem.

 Atgādinām, ka Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā Bieriņu apkaimes attīstības biedrības sagatavotajā garajā aprakstā nebija ne viena vārda par autostāvvietas ierīkošanu. Cilvēki, kas balsoja par šo projektu, nebija informēti par šādām izmaiņām. Ironiski, ka Bieriņu apkaimes iedzīvotāju 2014. gada aptaujā autostāvvietu ierīkošana ir viens no vismazāk atbalstītajiem uzlabojumiem apkaimē. 85% aptaujāto nesaskatīja nekādu vajadzību jaunu autostāvvietu ierīkošanai. [2] RDPAD apstiprinātā Rīgas attīstības programma 2022. – 2027. gadam paredz “publisko ārtelpu apkaimju centros veidot kā vietu, kur iedzīvotājiem socializēties un kur rīkot dažādas sabiedriskās aktivitātes”, kā arī 5 gadu laikā par 11% samazināt iedzīvotāju skaitu, kas ikdienā pārvietojas ar automašīnu, tā vietā izmantojot alternatīvus pārvietošanās veidus. [3] Ņemot vērā to, ka projektā tiek paredzēts izveidot jaunas bezmaksas autostāvvietas par pašvaldības līdzekļiem apkaimes centrālajā laukumā, neļaujot vairs laukumu izmantot citām aktivitātēm, apstiprinātais projekts ir pilnīgi pretrunā ar pilsētas attīstības programmu un arī apkaimes iedzīvotāju viedokli.

Iedzīvotāju viedokļa aptaujas analīze

Sazinājāmies ar Bieriņu apkaimes attīstības biedrības pārstāvi Sanitu Diku-Bokmelderi, kura informēja, ka biedrības pieteikuma projektā autostāvvietas nebija iekļautas, projekta realizāciju ir pārņēmis Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (MVD). Tas rada virkni jautājumu. Kā MVD var ierosināt iekļaut projektā autostāvvietas, kuras nebija ierosinātas Bieriņu apkaimes atīstības biedrības pieteikumā un konkursa laikā pat netika pieminētas, un šādu pārveidotu projektu virzīt uz īstenošanu? Kā to var īstenot par projekta naudu, ja projektā šāds risinājums iekļauts netika? Ja nauda netiek ņemta no projekta, tad rodas jautājums – kā tika izlemts, ka autostāvvietu ierīkošana Bieriņu apkaimes centrālajā laukumā ir prioritāte?

Noslēgumā pievienojam 2023. gada janvārī aizstāvētā RTU Arhitektūras fakultātes studenta Edgara Plociņa diplomdarba “Savrupmāju apkaimju centri. Bieriņu apkaimes centra attīstības vīzija” fragmentu, kurā piedāvāts cits risinājums laukumam (skatīt attēlu zemāk). Tajā piedāvāts laukumu pārbūvēt, centrēt celiņu tīklu ap Induļa Rankas skulptūru, tuvāk Kantora ielai veidot skeitparku, bet tuvāk Amulas ielai – Basketbola laukumu. Arī šeit piedāvāts veidot automašīnu stāvvietas tuvāk Slampes ielai, tomēr tās vairs neaizņem tik lielu daļu laukuma teritorijas. Protams, šāds risinājums neiekļautos Līdzdalīgās budžetēšanas konkursa 50 000 eiro finansējumā, tomēr vismaz nenozīmē laukuma pārvēršanu par autostāvvietu.


Kādu Akmensdārzu Bieriņos nākotnē vēlētos redzēt tu? Aicinām iedzīvotājus iestāties par projekta atbilstību tā sākotnējam aprakstam, bet pašvaldību – pārstrādāt projektu, lai tas atbilstu pilsētas un iedzīvotāju vēlmēm!

 

[1] Rīgas teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts. [tiešsaiste] Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2021 [tiešsaiste 24.01.2023] https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2021/11/1_Paskaidrojuma_raksts_%202021.pdf

[2] SIA “Aptauju centrs”, SIA “Projektu kvalitātes vadība”. Iedzīvotāju aptauja par dzīvi apkaimē. Bieriņi. [tiešsaiste]  Stratēģijas Uzraudzības sistēma, 2013 [tiešsaiste 24.01.2023] https://sus.lv/sites/default/files/media/faili/23_apkaime_bierini_atskaite.pdf

[3] Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam Stratēģiskā daļa. [tiešsaiste] Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2022 [tiešsaiste 24.01.2023] https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2022/07/AP2027_Programma_Apstiprinata_1284.pd