Alberta ielas svētki

Veiksmīgi īstenots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansēts projekts «Alberta iela — Rīgas daiļums, mūsu rūpe». Projekta mērķis ir veicināt Alberta ielas revitalizāciju — uzlabot Alberta ielas un apkārtnes vizuālo un funkcionālo vidi, iesaistot gan ielas lietotājus — iedzīvotājus, uzņēmumus, organizācijas, gan Rīgas domes atbildīgās institūcijas.

Projekta ietvaros notika gan dažādi pasākumi, ielas satiksmes dalībnieku skaitīšana un anketēšana, kā arī tika izveidotas vizualizācijas ar redzējumu, kādai Alberta ielai būtu jāizskatās nākotnē, lai ta kļūtu pievilcīgāka gan iedzīvotājiem, gan ielas viesiem.

Izstrādātās vizualizācijas: