Klusais, nemanāmais, bet ļoti svarīgais darbs

Jau vairāk nekā divus gadus piedalāmies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības padomē un Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā, kur mūs pārstāv Rūdolfs Golubovs un Armands Būmanis. Tās notiek katru nedēļu. Būvniecības padomē tiek prezentēti jaunie projekti, bet Apstādījumu saglabāšanas padomē lemj par koku ciršanas atļaujām.

Šeit mums ir iespēja ietekmēt, kā tiks realizēti jaunie projekti. Gandrīz katru reizi mūsu pārstāvjiem nākas atgādināt, ka ietvi pie iebrauktuvēm pātraukt nedrīkst, krustojumi ir jāsašaurina, lai tos padarītu gājējiem drošākus. Gājēju pārejas jāpaceļ, ietves jāpadara plašākas un jāievieš abās ielas pusēs. Pirmajam ēkas stāvam jābūt aktīvam, autostāvvietām jāatrodas zem zemes utt. Ne vienmēr mūsu ieteikumi tiek ņemti vērā, jo diemžēl vēl ir liels zināšanu un pieredzes trūkums gan daudziem attīstītājiem, gan dažiem arhitektiem un arī Rīgas domes pārstāvjiem. Taču mēs cenšamies skaidrot, izglītot un varam lepoties, ka ir daudz mazāku un lielāku uzlabojumu, kuri tikuši veikti pēc mūsu iesaistes šajās padomēs. 

Te piemērs: