Nost ar bedrēm!

2018. gada vasarā kopā ar būvinženieri Konstatīnu Zorinu vērsām uzmanību uz nejēdzību, ka Rīgas dome ielu seguma atjaunošanas projektos neveic vienkāršas darbības, lai pasargātu ielu no ātras jaunu bedru rašanās lietusūdens uztvērējaku vietās. Vairāk par problēmu – video:

Pateicoties uzmanības pievēršanai un neskaitāmiem iesniegumiem, izdevās panākt to, ka RDSD jaunākajos ielu atjaunošanas projektos paredz veco lietusūdens uztvērējaku nomaiņu pret jaunām. Piemērs no 2019. gadā remontētās Krasta ielas: