“Pilsēta cilvēkiem” izveidošana

Par apvienības dibināšanas datumu var uzskatīt 2016. gada 6. janvāri, kad tika izveidota “Pilsēta cilvēkiem” Facebook lapa un publicēts pirmais raksts. Ideja par šādas apvienības radīšanu radās 2015. gada nogalē, kad mūsu biedrs Kaspars uzzināja par plānoto A. Čaka ielas rekonstrukciju, kurā bija iecerēts sašaurināt ietves, lai paplašinātu brauktuvi autotransportam. Kaspars saprata, ka šāda rīcība kaitēs vēsturiskajai ielai, kura jau tobrīd dzīvošanai un staigāšanai bija ārkārtīgi nepatīkama milzīgās tranzīta autosatiksmes dēļ. Lai šo situāciju labotu, Kasparam ienāca prātā ideja vienā apvienībā apvienot trīs pārvietošanās grupu dalībniekus, kuri visvairāk cieta no pastāvošā autocentrisma. Šīs grupas bija vizuāli redzamas arī mūsu pirmajā logotipā – tramvajs raksturoja sabiedrisko transportu, vecāks ar bērnu raksturoja gājējus, sevišķi visneaizsargātākos satiksmes dalībniekus – bērnus un velosipēds raksturoja velotransportu.

 

Logo tapšanas procesā 2015. gada decembrī…

 

Logotips no 2016. gada 6. janvāra līdz 2016. gada 10. februārim

Logotips no 2016. gada 10. februāra līdz 2016. gada 2. jūlijam

Logotips no 2016. gada 2. jūlija līdz 2017. gada 8. jūlijam

Logotips no 2017. gada 8. jūlija līdz 2018. gada 26. oktobrim

Pašreizējais logotips (no 2018. gada 26. oktobra)