Plāns labākai Rīgai un tikšanās ar partijām

Par pilsētvides un satiksmes tēmām runāt un stāstīt politiķiem ir tikpat svarīgi, ja ne svarīgāk kā pārējai sabiedrībai. Tādēļ pirms 2017. gada pašvaldību vēlēšanām izveidojām savu plānu labākai Rīgai un aicinājām uz tikšanos politiskās partijas, kas kandidēja Rīgas pašvaldības vēlēšanās. Tikāmies ar 10 politiskajām partijām un tikšanās laikā politiķiem pastāstījām par Rīgas pilsētvides problēmām un kādus mēs redzam šo problēmu risinājumus, aicinot risinājumus iekļaut savās priekšvēlēšanu programmās.

Pēc tam kopā ar dažādiem pilsētvides un satiksmes ekspertiem veicām partiju programmu novērtēšanu, kā arī lūdzām visām partijām atbildēt uz trīs mums svarīgiem jautājumiem:

Kāds ir Jūsu viedoklis par plānoto Aleksandra Čaka ielas ietvju sašaurināšanu, lai paplašinātu ielas brauktuvi?

Kā Jūs plānojat attīstīt velosatiksmes infrastruktūru nākamajos 4 gados – cik kilometrus un kādās vietās (centra galvenajās ielās, centra savienojumi ar apkaimēm, apkaimēs, apkaimju savienojumi, savienojumi ar Pierīgas pašvaldībām, rekreatīvie maršruti u.tml.) ?

Kāds ir Jūsu viedoklis par plānoto Skanstes tramvaja līniju, kuras ietvaros „Rīgas satiksme” paredzējusi likvidēt abas ietves Senču ielā un izcirst kastaņu aleju Pērnavas ielā?