Sporta un Bruņinieku ielas atjaunošanas projekts

Kad 2018. gada vidū Rīgas domes Satiksmes departaments paziņoja par plāniem Bruņinieku ielā veidot veloceļu, nekavējoties steidzām iepazīties ar detalizētākiem plāniem un secinājām, ka Satiksmes departaments vēlas veidot bīstamu divvirzienu veloceļu, savienojot Skolas ielu ar K. Barona ielu. Tā kā pārliecināt Satiksmes departamentu par to, ka šāda ideja nav laba, nebija reāli, mūsu tā laika valdes priekšsēdētājs vērsās pie Skanstes attīstības aģentūras, parādot, ka Bruņinieku ielas projektu paturpinot dažus kvartālus tālāk arī Sporta ielā, varētu rasties lielisks savienojums starp Skansti, Centru un Avotiem. Rezultātā Skanstes attīstības aģentūra panāca to, ka pilsētas vadība uzdeva Satiksmes departamentam īstenot daudz garāku savienojumu no Skanstes līdz pat Avotiem.
Turpinājumā 2019. gada sākumā kopīgi organizējām tikšanos ar projektētājiem, Satiksmes departamentu un ielas mazajiem uzņēmējiem, kurā apspriedām projektu un kopīgi nonācām pie daudziem Rīgai inovatīviem risinājumiem, kā ielu izveidot drošu, ērtu un patīkamu visiem satiksmes dalībniekiem, sevišķi uzlabojot mazaizsargāto satiksmes dalībnieku apstākļus.
2020. gada nogalē tika pabeigts projekta pirmais posms – Sporta iela. Tā ietvaros pirmo reizi Rīgā parādījās fiziski, ar gumijas atdurēm nodalītas velojoslas, krustojumos velojoslas iekrāsotas ar īpašu zilas krāsas marķējumu.