Statistikas dati par pārvietošanās veidiem

Statistikas dati par pārvietošanās veidiem, dodoties uz veikalu. 

Populārs mīts, ko bieži dzirdam, – bizness pilsētā nevar pastāvēt bez autostāvvietām un autosatiksmes ielās. Lai mītu atspēkotu un noskaidrotu, kā iedzīvotāji dodas uz veikaliem pilsētas centrā, veicām statistikas datu vākšanu – cik daudz cilvēku uz veikalu ierodas ar automašīnu, cik ar sabiedrisko transportu, cik  – velosipēdu, cik atnāk kājām u.tml. Statistika tika ievākta pie pārtikas veikala un galda spēļu veikala.

Pārtikas veikalā no 101 aptaujātajiem ar automašīnu ieradās tikai neliela daļa – 7,92%. Savukārt galda spēļu veikalā no 138 aptaujas dalībniekiem ar automašīnu ieradās 23,91% jeb mazāk nekā ceturtā daļa.

Un tagad iedomāsimies, kā būtu, ja Rīgā infrastruktūra tiešām tiktu veidota pēc pilsētas Ilgtspējīgas stratēģijas mērķiem, kurā gājējs izvirzīts kā prioritāte, pēc tam seko velo un sabiedriskais transports un tikai pēc tam privātais autotransports