Statistikas datu vākšana Čaka ielā

2021. gada pavasarī, lai monitorētu Čaka ielas velosipēdistu plūsmu, biedrība uzstādīja kameru posmā starp Avotu un Lāčplēša ielu. Līdz ar to bija iespējams datus izmantot veloispēdistu skaitīšanā. Paralēli datus ievāca arī Rīgas domes Satiksmes departaments (RDSD), kas datus nodeva Satiksmes un transporta lietu komitejai Čaka ielas eksperimenta izvērtēšanai. Salīdzinot mūsu datus ar RDSD datiem, atsevišķās dienās pamanījām nesakritību datos, kas pārsniedz 5, pat 8 reizes (pēc RDSD datiem bijis daudz mazāk velosipēdistu nekā noskaidrojām pēc mūsu kameras datiem). Līdz ar to bija iespējams konstatēt, ka RDSD iegūtie dati nav kvalitatīvi. Vēlāk Departaments taisnojās, ka iegūtie dati konkrētajā posmā tomēr esot bijuši kļūdaini, bet citos posmos, kur uzstādīti velodetektori, tiem varot ticēt.

Tomēr tas nebija viss. Pirms Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdes, kurā tika lemts, vai Čaka ielā velojoslas atstāt kā pastāvīgu risinājumu, deputātiem tika sniegti pētījumu centra “SKDS” aptaujas rezultāti par uzņēmēju viedokli par attiecīgajā ielā esošajām velojoslām, kurš bija drīzāk negatīvs. Pirms sēdes, aptaujājot uzņēmējus Čaka ielā, izrādījās, ka neviens no mūsu uzrunātajiem nav ticis aptaujāts. Vēlāk pētījumu centra “SKDS” pārstāvis Arnis Kaktiņš skaidroja, ka tikuši aptaujāti uzņēmumi no Rīgas centrā esošajiem uzņēmumiem (kas atrodas pasta indeksos 1001, 1009, 1010, 1011, 1012 un 1050), nevis tikai pašas Čaka ielas un tuvākās apkārtnes uzņēmēji. Tātad aptaujas rezultāti balstījās uz, piemēram, uzņēmuma X, kas atrodas Eksporta ielā. Savukārt, vai vispār kāds uzņēmums, kas bāzēts pašā Čaka ielā un visobjektīvāk varētu izteikties par pārmaiņām, tika aptaujāts, – nav zināms. Līdz ar to par komitejā prezentēto datu kvalitāti katrs var spriest pats.

Bildēs redzami statistikas dati no vietas, kurā mums nebija uzstādīta kamera. Datu ievākšanu veica mūsu biedri.