Valsts kontroles Atzinības raksts

Valsts kontroles 96. gadadienā valsts kontroliere Elita Krūmiņa mūs apbalvoja ar Atzinības rakstu par veiksmīgu sadarbību revīzijā par Rīgas transporta infrastruktūru.

“Apvienībai “Pilsēta cilvēkiem” Atzinības raksts piešķirts par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīzijas efektivitāti un ietekmi – pierādījumu gūšanas posmā atbalstot Valsts kontroli revīzijas pierādījumu izvērtēšanā, kā arī par aktīvu un profesionālu Valsts kontroles revīziju rezultātu popularizēšanu un skaidrošanu publiskajā telpā.”

Ar revīzijas ziņojumu par Rīgas transporta infrastruktūras būvniecību iepazīsties šeit: Revīzija – Vai Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tajā skaitā autostāvvietu, izbūve, rekonstrukcija un uzturēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānveidīgi, efektīvi un ekonomiski?