Brīvības iela

Kas jāizdara?

Visā ielas garumā jāizveido no brauktuves ar apmalēm norobežotas vienvirziena velojoslas. Malējās brauktuves joslas jāpārveido par sabiedriskā transporta joslām. Starp ietvi un veloceļu jāveido apstādījumi, jāstāda koki un jāizvieto velonovietnes.

Kur?

Ielas profils jāizmaina visā Brīvības ielas un Brīvības bulvāra garumā

Kopējais posma garums: 3,0 km

Kāpēc?

Rīgā ir vairākas neatrisinātas pilsētvides problēmas – satiksmes drošība, sastrēgumi, slikta gaisa kvalitāte. Lai šīs problēmas atrisinātu, pilsētai ir jāveicina staigāšana ar kājām, braukšana ar velosipēdu un sabiedrisko transportu. Lai gan pēc ielas renovācijas 2018. gadā vienā ielas pusē parādījās saraustīta sabiedriskā transporta josla virzienā uz VEF tiltu, tomēr virzienā uz Kalpaka bulvāri sabiedriskajam transportam joprojām pievakarēs jāatrodas sastrēgumos, bet veids, kā ierīkota sabiedriskā transporta josla virzienā uz VEF tiltu ir aplams. Proti, sabiedriskā transporta josla ierīkota, neizveidojot veloinfrastruktūru, kas nozīmē, ka velosipēdistiem jābrauc vai nu pa brauktuves vidu, vai pa ietvēm, kas kā vienā tā otrā gadījumā nav droši.

Izveidojot gan sabiedriskā transporta joslas, gan drošus un ērtus veloceļus abās ielas pusēs, iela kļūs daudz patīkamāka gan gājējiem, gan velosipēdistiem un iela kļūs arī mierīgāka, jo samazināsies ielu caurbraucošo automašīnu skaits un to ātrums.

Aptuvenās projekta izmaksas: ? milj. EUR

 

Vizualizācija “Pirms/Pēc”