Daugavgrīvas pludmale – būvgružu izgāztuve?

Noslēgumam tuvojas jaunā Rīgas teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana – līdz 8. februārim iespējams izteikt savu viedokli par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sagatavoto redakciju Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030. gadam.

Plānojumā paredzēts, ka Daugavgrīvas pludmales daļu pie mola ļauts izmantot Rīgas Brīvostai, savukārt Rīgas Brīvostai plāni ir grandiozi – viņi vēlas pludmali slēgt un tās vietā ierīkot grunts atbērtni:

 

Ņemot vērā šīs vietas ainavisko un rekreācijas nozīmīgumu gan pilsētnieku, kas šeit brauc atpūsties, gan tūristu, kuriem, iebraucot Rīgā, šis ir pirmais skats uz pilsētu, ir absolūti nepieņemama pat ideja kaut ko tādu šajā vietā veidot.

Tomēr ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumā teikts, ka nav konstatējami jebkādi ierobežojoši faktori šādas atbērtnes veidošanai. Vēl vairāk – ziņojumā sacīts, ka tā kā grunts atbērtne tiks veidota 10 gadu laikā, tad tā radīs “zināmu pieradumu, tādējādi mazinot ietekmes nozīmi vērotāja uztverē”:

 

Vai tiešām rīdzinieku interesēs ir skaisto Daugavgrīvas pludmali:

Pārvērst ainaviski bezvērtīgā smilšu čupā:

Līdz 8. februārim ikvienam ir iespējams izteikt savas domas par attīstības departamenta veidoto teritorijas plānojumu, tādēļ aicinām visus mūsu lasītājus iepazīties ar šo plānojumu un sniegt savus priekšlikumus, tostarp par plānoto Daugavgrīvas pludmales teritorijas plānojumu. Neesi vienaldzīgs pret savas pilsētas likteni!

Priekšlikumus vari iesniegt (līdz 08.02.2018.):

– elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020 vai rakstot uz e-pastu pad@riga.lv;
– pa pastu (pasta zīmogs līdz 08.02.2018.), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
– klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.