Deputātu viedokļi par Brīvības ielas iniciatīvu

Cik ilgi Brīvības iela vēl turpinās nebūt domes politiķu prioritāte?

Pirms divām nedēļām (5. septembrī) nosūtījām visiem Rīgas domes deputātiem šāda satura e-pastu:

Rīgas domes deputāt!

Ir pagājis gandrīz gads, kopš 2021. gada septembra beigās Apvienība “Pilsēta cilvēkiem” iesniedza Rīgas domē vairāk nekā 3300 iedzīvotāju portālā manabalss.lv (https://manabalss.lv/par-velojoslam-un-sabiedriska-transporta-joslam-brivibas-iela/show) parakstītu iniciatīvu par velojoslu un sabiedriskā transporta joslu ierīkošanu Brīvības ielā.

Minētā iniciatīva ar savāktajiem 2500 parakstiem jau vienreiz tika iesniegta Rīgas domē 2018. gadā, bet tā arī netika pēc būtības skatīta. Bijām cerējuši, ka šī dome vairāk ievēros labas pārvaldības principus un izskatīs minēto iniciatīvu. Diemžēl minētā iniciatīva domes sēdē joprojām nav izskatīta. Kā iemesls tam neoficiāli dzirdēts domes amatpersonu teiktais, ka šai iniciatīvai neesot politiska atbalsta.

Ievērojot minēto, lūdzam līdz šā gada 15. septembrim rakstveidā uz e-pastu info@pilsetacilvekiem.lv  sniegt atbildes uz tālāk norādītajiem jautājumiem:

  • Vai esat informēts par iemeslu, kādēļ minētā iniciatīva par velojoslu un sabiedriskā transporta joslu ierīkošanu Brīvības ielā joprojām nav izskatīta Rīgas domē? Ja esat – kāds ir šis iemesls?
  • Vai atbalstāt minēto iniciatīvu par velojoslu un sabiedriskā transporta joslu ierīkošanu Brīvības ielā?

Informējam, ka Jūsu atbildes uz minētajiem jautājumiem (tāpat kā informācija par atbildes nesniegšanu) var tikt publiskotas.

Cieņā
Kārlis Krēķis
Apvienības “Pilsēta cilvēkiem”
valdes priekšsēdētājs

 Atbildes esam saņēmuši tikai no sešiem domes deputātiem. Atbilžu sniegšanas kārtībā apkoposim būtiskāko to saturu (ar pilnām atbildēm var izpazīties, uzklikšķinot uz saiti zem katras atbildes).

Vadims Faļkovs (frakcija “”Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”, Satiksmes un transporta lietu komiteja)

Atbilde uz 1.jautājumu: nav informēts.

Atbilde uz 2.jautājumu: Spriežot pēc tā, ka gari un izvērsti tiek norādīti argumenti, kādēļ iniciatīva “tikai pavirši apraksta lietu un nesatur svarīgu informāciju” (iemesli, kādēļ šī iniciatīva jānoraida, tās vietā piedāvājot sarežģītāku variantu, kuru viegli var nerealizēt, aizbildinoties ar līdzekļu trūkumu, sk. pilno atbildi zemāk), var noprast, ka deputāts iniciatīvu neatbalsta.

Mārtiņš Kossovičs (frakcija “Par!/PROGRESĪVIE”)

Atbilde uz 1.jautājumu: atbilde nav sniegta.

Atbilde uz 2.jautājumu: nav sniegta skaidra, nepārprotama atbilde, bet var saprast, ka konceptuāli iniciatīvu drīzāk atbalsta. Iniciatīva esot jāizvērtē profesionāļiem (jaunizveidotajai Satiksmes departamenta Veloinfrastruktūras nodaļai). Atzīst, ka “Brīvības iela ir pārvērtusies par pilsētas auto maģistrāli, kas nav draudzīga ne apkaimes iedzīvotājiem, ne gājējiem, ne velo braucējiem, ne arī mazajam biznesem”, tādēļ ieklausīšoties profesionāļu priekšlikumos par Brīvības ielas “atdzīvināšanu”.

Olafs Pulks (frakcija “Jaunā VIENOTĪBA”, Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs)

Atbilde uz 1.jautājumu: atsaucās uz Satiksmes departamenta viedokli, saskaņā ar kuru ”lai ierīkotu satiksmei drošu un standartiem atbilstošu veloinfrastruktūru, ir nepieciešams veikt pārbūves darbus pieturvietu zonās un citās konfliktzonās. Ierīkojot veloinfrastruktūru izmantojot tikai ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus un nemainot ielas parametrus, nav iespējams atrisināt vairākas konfliktu vietas un kritiskos posmus.”

Atbilde uz 2.jautājumu: atsaucas uz Satiksmes departamenta viedokli par to, ka  veloinfrastruktūras izveide Brīvības ielā ir konceptuāli atbalstāma. Veloinfrastruktūras izveide Brīvības ielā iekļauta gan spēkā esošajā velokoncepcijā, gan atjaunotajā velokoncepcijā, kura šobrīd ir darba procesā.

Agnese Logina (frakcija “Par!/PROGRESĪVIE”, Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece)

Atbilde uz 1.jautājumu: nav informēta, norāda, ka minētā iniciatīva viņai nezināma iemesla dēļ nav nonākusi arī Satiksmes un transporta lietu komitejas darba kārtībā.

Atbilde uz 2.jautājumu: iniciatīvu kopumā atbalsta.

Justīne Panteļējeva (frakcija “Par!/PROGRESĪVIE”, Satiksmes un transporta lietu komiteja)

Atbilde uz 1.jautājumu: nav informēta, norādot, ka šis jautājums nav skatīts komitejā un Satiksmes departaments nav informējis jebkādā citā veidā par šo iniciatīvu, tās izvērtējumu no departamenta puses.

Atbilde uz 2.jautājumu: “Jā, atbalstu Brīvības ielas cilvēciskošanu, īpaši ņemot pilsētas izvirzītos mērķus klimata neitralitātē un zemas emisijas zonas ieviešanā, kā arī Rīgas ilgstpējīgas attīstības stratēģijā ietverto mobilitātes principus Rīgas kodolā”.

 

Kaspars Spunde (neatkarīgais deputāts)

Atbilde uz 1.jautājumu: nav informēts, norādot, ka šis jautājums būtu jāskata Satiksmes un transporta lietu komitejai un Rīgas mikromobilitātes drošības komisijai, kura neesot sasaukta jau veselu gadu.

Atbilde uz 2.jautājumu: iniciatīvu atbalsta, bet svarīgs esot izpildījums “lai mēs atkal nenonākam Čaka ielas strupceļā, kur projekta neveiksmīga izpildījuma un komunikācijas rezultātā, labā iecere izgāzās”.

No deputātu atbildēm var saprast, ka mūsu iniciatīva par velojoslu un sabiedriskā transporta joslu ierīkošanu Brīvības ielā šobrīd, ne bez politiķu ziņas, ir uz nenoteiktu laiku “iestrēgusi” Satiksmes departamentā un nav tikusi pat līdz Satiksmes un transporta lietu komitejai. Par satiksmi atbildīgos domes politiķus šāda situācija apmierina (sk. Olafa Pulka atbildi uz 1.jautājumu, kurā tiek atreferētas Satiksmes departamenta atrunas par ielas pārbūves it kā nepieciešamību, neskatoties uz to, ka, piemēram, Aleksandra Čaka ielā sabiedriskā transporta pieturas nav šķērlis velojoslu esamībai), un arī no deputātu puses, kuri šo iniciatīvu kopumā atbalsta, nav manāms, ka šīs iniciatīvas tālāka virzība būtu viņu prioritāte.

Attiecībā uz deputātiem, kuri mūs nepagodināja ar atbildi, varam nešaubīties, ka daļa šādi pauž attieksmi pret nevalstiskajām organizācijām, kuras politiķiem “neēd no rokas” (šajā ziņā ļoti raksturīga ir Vadima Faļkova atbilde – noteikti iesakām izlasīt pilnu minētās atbildes tekstu). Tā teikt, turpina uzturēt “labākās” Ušakova laiku domes tradīcijas. Sevišķi bēdīgi, ja šāda attieksme ir bijušajiem domes opozīcijas politiķiem un aktīvistiem, kuri agrāk ar mums piedalījās kopīgās protesta akcijās.

Savukārt daļai vai nu par šo jautājumu nav viedokļa, vai arī viņi to atklāti nevēlas paust.

Jebkurā gadījumā skaidrs ir viens – ja aktīvi nemudināsim domes politiķus rīkoties, tad viņi Brīvības ielas “atdzīvināšanas” jautājumu arī turpinās “marinēt” vēl ilgi. Un Brīvības iela turpinās palikt liela, cilvēkiem nedraudzīga šoseja pilsētas centrā.