1

Šeit ir izvēlēta neveiksmīgs reālās dzīves piemērs – ceļa uzturētāji, visticamāk, lai ietaupītu līdzekļus, ceļazīmi “Kopīgs gājēju un velosipēdistu ceļš” ir apvienojuši vienā. Ceļazīmēm jāatrodas ceļa zonas, uz ko tā attiecas, labajā pusē. Tātad, šeit pēc noteikumiem ar automašīnu talāk ceļu turpināt aizliegts, jo sākas kopīgs gajēju un velosipēdistu ceļš. Loģiski, protams, ir citādāk – gājēju un velospēdistu ceļa zīme attiecas uz kreiso pusi, un “ķieģelis” – labo pusi. Starp citu, ja arī nebūtu “ķieģelis” (Tālāk braukt aizliegts), tad velosipēdists droši drīkstētu braukt pa brauktuvi – viņam nav obligāti jābrauc pa kopīgo gājēju un velosipēdistu ceļu. To nosaka ceļu satiksmes noteikumu (CSN) 200. punkts.