15

Līdzīga kļūda bija jau vienā no iepriekšējajiem attēliem – pēc jaunajiem CSN, velosipēdists drīkst nogriezties pa A un B trajektorijām.