2016.03.15

Labs piemērs: velonovietne pie “Rimi”. Arī šeit novietne pilna ar velosipēdiem, ielas pretējā pusē var redzēt velonovietni pie “Maxima”, kas ir tukša, jo nav droša.