2016.02.17

Ļoti slikts piemērs: velonovietne pie “Prisma” – pie tās ne tikai nav iespējams droši piestiprināt velosipēdu, bet arī tās novietojums pilnībā šķērso gājēju kustību pa ietvi.