2016.02.17

Ļoti slikts piemērs: velonovietne pie “Supernetto” ir nedroša, paredzēta tikai velosipēda priekšējā riteņa pieslēgšanai.