2016.03.13

Ļoti slikts piemērs: velonovietne pie “Prisma” – nedroša, pie tās iespējams pieslēgt tikai velosipēda priekšējo riteni.