2016.03.24

Ļoti slikts piemērs: velonovietne pie “Maxima” ir nedroša un to saprot arī riteņbraucēji un velosipēdu pieslēdz pandusa margām.