Ja nelaiž pa durvīm, kāp pa logu!

Situācija ar gājēju drošību Rīgā ir gaužām bēdīga. Par to daudz rakstījuši esam arī iepriekšējos rakstos. Visbēdīgākā situācija Rīgā ir uz gājēju pārejām – Rīgas Austrumu slimnīcas Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikā, kur tiek ārstēti gājēji ar politraumām 2017. gadā no 144 ceļu satiksmes negadījumos notriektajiem gājējiem lielākā daļa – 120 notriekti uz gājēju pārejām. Par bīstamākajām Rīgas gājēju pārejām un iespējām tās uzlabot rakstījām rakstā “Bīstamākās gājēju pārejas Rīgā”. Toreiz par visām šīm gājēju pārejām nosūtījām arī iesniegumus Rīgas domes Satiksmes departamentam, rezultāti līdz šim lielā mērā gadījumu izpalika.

Tā kā Rīgā joprojām ārkārtīgi grūti iet ar gājēju pāreju drošības uzlabošanu un netiek veikti plānveidīgi un masveidīgi darbi gājēju pāreju sakārtošanā, tad pastāstīsim par to, kādā veidā mums izdevās pierunāt RDSD sakārtot gājēju pārejas Buļļu ielā.

Pirmais iesniegums

To, ka Buļļu ielā ir bīstamas gājēju pārejas, mūsu biedrs Kaspars ievēroja jau 2016. gadā, kad līdz ar ikdienas maršruta “darbs-mājas-darbs” maiņu, Buļļu iela nu tika izmantota ikdienā. Ielā bija 2+2 joslas, pār kurām pāri veda neregulējamas gājēju pārejas. Šāda veida pārejas ir bīstamas, jo autovadītāji var nepamanīt gājēju, kurš šķērso gājēju pāreju, ja blakus braucošajā joslā automašīnas ir apstājušās, jo tās aizsedz skatu. Ielas malējās joslās nereti stāv novietotas automašīnas, kas bieži vien arī aizsedz skatu uz gājējiem, kas iznākuši uz brauktuves. Tā kā uz ielas nav intensīvas autosatiksmes, tika uzrakstīts iesniegums RDSD ar lūgumu gājēju pāreju vietās sašaurināt brauktuvi ar plastikāta stabiņu palīdzību:

Uz šo lūgumu tika saņemta atbilde, ko īsumā var noraksturot aptuveni šādi:

“Buļļu ielā nav iespējams sašaurināt brauktuvi, jo tur optimālāks risinājums ir uzstādīt luksoforus. Luksoforu uzstādīšana ir dārga un laikietilpīga, bet pilsētai ir maz naudas un Buļļu ielas pārejas nu ir 47 luksoforu objektu būvniecības rindā.”

Pilnu atbildi var izlasīt šeit:  2016.gada-atbilde.doc

Kārtējais bojāgājušais

2018. gada 19. jūlijā gaišā dienas laikā uz vienas no bīstamajām Buļļu ielas gājēju pārejām nāvējoši tika notriekts cilvēks. Ziņa par to sociālajos tīklos ātri sasniedza arī mūsu ausis:

Pārbaudot policijas statistiku, tika noskaidrots, ka cilvēks tik tiešām bija gājis bojā. Dusmas un emocijas par RDSD neizdarību lika uzrakstīt vēl vienu iesniegumu, šoreiz jau emocionālāku:

Šim iesniegumam tika pievienota arī 2017. gada decembra darbadienā uzņemta fotogrāfija, kurā redzams, ka vienā vietā brauktuve jau sašaurināta remontdarbu dēļ, tādējādi parādot, cik vienkārši ir uzlabot situāciju šajā vietā – būtībā to varēja izdarīt nekavējoties, bez projekta – vienkārši liekot ceļu operatīvajiem darbiniekiem uzstādīt pagaidu vadstatņus un barjeras, sašaurinot brauktuvi līdz 1+1 joslām:

Krišana uz nerviem

Tā kā arī uz šo iesniegumu RDSD atbildēja ar tieši tādu pašu tekstu kā uz pirmo iesniegumu (ka jāierīko luksofori, kas ir dārgi utt. (pilnu atbildi var izlasīt šeit: 2018.gada-atbilde.doc), tad bija skaidrs – iesniegumi vairs nelīdzēs un jāizdomā citi līdzekļi. Tika zvanīts RDSD atbildīgajam darbiniekam, kurš bija pilnībā neieinteresēts problēmas risināšanā, piesauca standartus, stāstot, ka Satiksmes departamentam ir jāstrādā atbilstoši standartam, tātad nepieciešams luksofors. Noklausies Kaspara telefonsarunu ar RDSD darbinieku:

Tā kā turpināt runāties pa telefonu nebija efektīvi un bieži vien RDSD darbinieki savus darba telefonus nemaz necēla, tad neatlika nekas cits, kā doties uz departamentu tikties ar atbildīgajiem darbiniekiem klātienē.

Nonākot Satiksmes departamentā noskaidrojās, ka atbildīgais darbinieks, kas negatīvo atbildi sagatavoja iepriekš, departamentā vairs nestrādā un viņas vietā bija cita RDSD darbiniece. Arī šī darbiniece sākotnēji bija neieinteresēta problēmu risināt un viņas arguments bija: “Rīgā ir pāri par 500 neregulējamām gājēju pārejām un visas gājēju pārejas mēs nevaram vienā dienā aprīkot ar stabiņiem”. Arguments būtu labs, ja reāli RDSD būtu gājēju pāreju sakārtošanas programma un viņi masveidīgi arī katru gadu pa vismaz 10-20 pārejām uzstādītu stabiņus un uzlabotu drošību. Diemžēl realitātē gadā drošība tika uzlabota tikai uz vienas, maksimums divām gājēju pārejām…

Sarunas laikā pati RDSD darbiniece atzina, ka šogad (2018. gadā) Rīgā drošība uzlabota tikai uz vienas gājēju pārejas Daugavgrīvas ielā. Šis uzlabojums gan ir lielākā mērā traģikomisks – gājēju pārejas zilajām ceļa zīmēm apkārt uzlikts citrondzeltens rāmis, kas realitātē gājēju pāreju drošu nepadara – tāpat gājējiem jāšķērso četru joslu brauktuve pa neregulējamu gājēju pāreju.

Sarunai turpinoties, RDSD darbiniecei tika uzstājīgi vairākkārtīgi prasīts – kas jādara, ko varam darīt, lai gājēju pāreju uzlabošana beidzot sāktu kustēties, uz ko viņa ilgstoši neatbildēja. Sarunā iesaistījās vēl viens RDSD darbinieks, kurš bija manāmi neapmierināts par daudzajiem iesniegumiem, kas viņiem jāizskata un sacīja, ka viņi paši arī ļoti daudz ko dara satiksmes drošības uzlabošanas jomā, bet trūkst naudas. Uz aicinājumu ieplānot naudu 2019. gadā gājēju pāreju sakārtošanai šis RDSD darbinieks sāka stāstīt, cik ilgs un garš process tas būšot – sākumā būs pusotru gadu ilga projektēšana, pēc tam tikpat laika paies līdz būvniecībai – acīmredzot tādējādi cenšoties aizstāvēt departamenta nevēlēšanos darīt vairāk.

Sarunas beigās acīmredzot RDSD darbiniecei apnika nepārtrauktie jautājumi saistībā ar gājēju pārejām Buļļu ielā un viņa, darbojoties un klikšķinot datorā, sacīja: “Es viņu [gājēju pāreju uzlabošanu] iekļaušu sarakstā un domāju, ka nākošgad mēs tur kaut ko varētu darīt.”

Noklausies pilnu sarunu ar RDSD darbinieci:

Vēl pēc diviem mēnešiem RDSD atbildēja arī uz oficiālu iesniegumu, ka gājēju pārejas tiks sakārtotas: 2018.gada-atbilde.doc Tomēr arī tas, lai arī oficiāls, paliek tikai solījums – RDSD jau iepriekš atbildot uz iesniegumiem solījis daudz, tāpēc cerības bija mazas…

Rezultāts

Šī gada novembrī Buļļu ielā kādā dienā pie gājēju pārejām parādījās baltas līnijas, kas sašaurināja brauktuvi:

Pēc mūsu painteresēšanās tika noskaidrots, ka stabiņu piegāde ir aizkavējusies, bet tie drīzumā tiks uzstādīti.

Visbeidzot – decembrī beidzot tika uzstādīti arī stabiņi, un gājēju pārejas ceļa zīmes tika pārvietotas tuvāk brauktuvei.

Velc aiz līnijas uz labo pusi, lai atklātu, kā gājēju pāreja izskatās pēc pārmaiņām:

 

Protams, skumji, ka Rīgas domes Satiksmes departaments pats intensīvi nestrādā pie bīstamo vietu sakārtošanas un tā darbinieki visi kā viens iemācījušies visdažādākās atrunas, lai kaut ko nedarītu. Bet tomēr pat tādā situācijā ir iespējams atrast veidus, kā panākt uzlabojumu ieviešanu. Šajā gadījumā bija nepieciešamas tikai 19 minūšu ilga krišana uz nerviem RDSD darbiniecei, lai bīstamās pārejas tiktu iekļautas plānoto darbu sarakstā un jau pēc gada pārejas tiktu sakārtotas.

Aicinām arī citus rīdziniekus nekautrēties, bet ziņot RDSD par vietām, kur nepieciešams ierīkot vai padarīt drošākas gājēju pārejas vai arī nolīdzināt apmales – jaunā RDSD komanda ir krietni atsaucīgāka par veco, tādēļ, iespējams, pietiks pat tikai ar iesniegumu (kā uzrakstīt elektronisku iesniegumu, lasi šeit). Bet, ja nepietiks – dodies uz RDSD!