Multimodālas ielas

Lielākā daļa Rīgas ielu laika gaitā ir veidotas un pakārtotas privātajam autotransportam. Tās ir pelēcīgas, nereti netīras, putekļainas un trokšņainas. Pieaugot privātā autotransporta pieejamībai Rīgas transporta plānotāji saskārās ar jauna veida problēmu – sastrēgumiem. Problēmu cenšas risināt, palielinot joslu skaitu. Ielas malā esošās autostāvvietas tika pārvietotas uz ietvēm vai arī vienkārši tika nocirsti koki un to vietā paplašināta brauktuve. Šo procesu atsevišķi cilvēki Rīgas domes Satiksmes departamentā dēvē par “koku izravēšanu”.

Šāda kļūdaina satiksmes plānošana pagājušā gadsimta 60. un 70. gados notika arī Rietumeiropā un ASV. Arī tur, tāpat kā Rīgā risinājums “palielināsim autotransporta joslu skaitu” saskārās ar problēmu, ka pēc kāda laika arī jaunizveidotā josla bija pilna ar autotransportu un sastrēgumi kļuva pat lielāki nekā pirms papildjoslas izveidošanas. Šo fenomenu angļu valodā dēvē par “Induced demand” jeb “izraisītais pieprasījums”. Uzbūvējot jaunu un ērtu infrastruktūru, tā laika gaitā piepildīsies ar tās lietotājiem.

Tādēļ vislabākais veids, kā samazināt sastrēgumus, ir ielas veidot multimodālas – tādas, kurās ir iespējams ērti pārvietoties gan kājām, gan ar velosipēdu, gan ar sabiedrisko transportu un, ja nepieciešams – privāto autotransportu. Veidojot multimodālas ielas, mēs iegūstam ne vien lielāku ielas kapacitāti, bet arī krietni pievilcīgāku pilsētvidi, jo uz ielas pēkšņi atrodas vieta arī kokiem, zaļumiem, āra kafejnīcām, utt. Pievienotā shēma uzskatāmi parāda, ka, samazinot autotransportam atvēlēto joslu skaitu, ielas maksimālā kapacitāte pieaug.

Šis bija teorētisks piemērs, bet padomāsim par realitāti. Rīga. Brīvības iela.

Šobrīd tā ir pelēcīga, noplukusi iela, kur autotransportam lielākoties ir četras nevajadzīgi platas braukšanas joslas, savukārt gājēji ar velosipēdistiem ir spiesti pārvietoties pa šaurām ietvēm, uz kurām atsevišķās vietās ir izveidotas autostāvvietas. Iela gājējiem nav ne ērta, ne droša, ne patīkama.

Aplūko, kā iela varētu izskatīties, ja tās telpu izmantotu lietderīgi, uzlabojot apstākļus gan gājējiem, gan velosipēdistiem, gan sabiedriskajam transportam! Velc aiz līnijas, lai redzētu ielu pirms vai pēc uzlabojumiem!

Aplūko arī ielas šķērsgriezuma skatus, kuros uzskatāmi redzams, cik nelietderīgi šobrīd tiek izmantota Brīvības ielas teritorija un kā to varētu izmantot nākotnē.