2014. gadā tika atjaunots ietves segums arī Jāņa Asara ielai. Šajā gājēju pārejā, krustojumā ar Artilērijas ielu, apmales gan netika nolīdzinātas. Apmaļu augstums ir 5 cm. Interesanti, ka pirms ietvju seguma atjaunošanas apmales bija zemākas. Par to katrs var pārliecināties Google streetview.