nereali-saura-ietve

Ietve bez acīm redzama iemesla pēkšņi sašaurinās. Šeit bez problēmām ietvi visā garumā varēja atstāt vienā platumā, jo šī visa ir pašvaldībai piederoša zeme.