1

Ietves efektīvais platums ir ietves platums, pa kuru gājēji var pārvietoties bez šķēršļiem. Attēlos norādītie izmēri ir aptuveni.